Izjava o privatnosti & Zaštita podataka

 Izjava o privatnosti 
 
Drago nam je što ste zainteresirani za našu tvrtku. Zaštita podataka ima posebno visok prioritet u upravljanju tvrtkom "buvljak24.com". Korištenje web stranice "buvljak24.com" općenito je moguće bez pružanja osobnih podataka. Ukoliko određena osoba želi koristiti posebne usluge naše tvrtke putem naše web stranice, obrada osobnih podataka možda će biti potrebna. Ako je potrebna obrada osobnih podataka a nema pravne osnove za takvu obradu, u pravilu tražimo suglasnost subjekta za obradu podataka.
Obrada osobnih podataka, na primjer ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj subjekta podataka, uvijek se provodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i u skladu s propisima o zaštiti podataka za pojedinu zemlju koji se primjenjuju na "buvljak24.com". Ovom izjavom o zaštiti podataka naša tvrtka želi informirati javnost o vrsti, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka informiraju se putem ove izjave o zaštiti podataka o svojim pravima.
"buvljak24.com" je kao kontrolu, proveo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najveću moguću zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Bez obzira na to, prijenosi podataka putem Interneta općenito mogu imati sigurnosne nedostatke, tako da ne može biti zajamčena apsolutna zaštita. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka slobodan je,slati nam osobne podatke na alternativni način, primjerice telefonom.
 
1. Definicije
 
Izjava o zaštiti podataka na stranici "buvljak24.com" temelji se na terminologiji koja se koristi u Europskoj direktivi i davatelju propisa prilikom izdavanja Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Našu izjavu o zaštiti podataka trebalo bi, kako javnosti tako i našim kupcima i poslovnim partnerima, biti lako pročitati i razumjeti. Da bismo to osigurali, željeli bismo objasniti unaprijed korištene izraze.
U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo sljedeće izraze:
 • a) osobni podaci
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (u daljnjem tekstu „subjekt podataka“). Fizičku osobu smatra se prepoznatljivom ako se može, izravno ili neizravno, posebno dodjelom identifikatoru kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator ili jedna ili više posebnih karakteristika, izraz fizičke, fiziološke, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet ove fizičke osobe, prepoznati.
 • b) subjekt podataka
  Subjekt podataka je svaka fizička osoba koja se može identificirati ili prepoznati, čije osobne podatke kontrolor obrađuje.
   
 • c) obrada
  Obrada je svaki postupak ili niz procesa koji se provode sa ili bez pomoći automatiziranih procesa u vezi s osobnim podacima kao što su podizanje, prikupljanje, organizacija, naručivanje, pohrana, prilagodba ili izmjena, čitanje, postavljanje upita, upotreba, otkrivanje prijenosom, distribucijom ili drugim oblikom pružanja, usporedbom ili povezivanjem, ograničenjem, brisanjem ili uništavanjem.
   
 • d) ograničenje obrade
  Ograničenje obrade označava pohranjene osobne podatke s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade.
   
 • e) profiliranje
  Profiliranje je svaka vrsta automatizirane obrade osobnih podataka, koja se sastoji u činjenici da se ti osobni podaci koriste za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno na aspekte vezane uz radni učinak, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne podatke Analizirajte ili predvidite sklonosti, interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili promjenu lokacije ove fizičke osobe.
   
 • f) pseudonimizacija
  Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu dodijeliti određenom subjektu podataka bez korištenja dodatnih podataka, pod uvjetom da se ti dodatni podaci čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama koje osiguravaju da osobni podaci ne može se dodijeliti identificiranoj ili prepoznati fizičkoj osobi.
   
 • g) odgovoran ili za obradu odgovoran
   
  Osoba odgovorna ili odgovorna za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i sredstvima obrade osobnih podataka. Ako su svrhe i sredstva ove obrade određene pravom Unije ili pravom država članica, odgovorna osoba ili posebni kriteriji za njezino imenovanje mogu se osigurati u skladu s pravom Unije ili pravom država članica.
   
 • h) obrađivač naloga
  Obrađivač je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime odgovorne osobe.
   
 • i) primatelj
  Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se osobni podaci otkrivaju, bez obzira radi li se o trećoj osobi ili ne. Međutim, vlasti koje mogu primati osobne podatke kao dio određenog istražnog mandata prema pravu Unije ili zakonu država članica ne smatraju se primateljima.
   
 • j) treća strana
  Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo osim subjekta podataka, kontrolor, obrađivač i osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom odgovornošću kontrolora ili obrađivača.
   
 • k) pristanak
  Pristanak je svaki izraz volje koji osoba koju podaci daju za određeni slučaj dobrovoljno daje na informiran način i nedvosmisleno u obliku izjave ili drugog jasnog potvrdnog čina, s kojim subjekt podataka ukazuje da pristaje na obradu svojih osobnih podataka.
   
2. Ime i adresa kontrolera
 
Odgovorni u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi s karakterom zaštite podataka su:
Mladen Sajko / "buvljak24.com"
Friedrich-Engels-Bogen 13
DE - 81735 München

Tel.: +49 176 96250645
E-Mail: admin@buvljak24.com.net
Website: www.buvljak24.com.net
 
3. Kolačići
 
Web stranica "buvljak24.com" koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju i pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.
Brojne web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvane ID kolačiće.
ID kolačić je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od znakovnog niza kroz koji se web stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućava posjećenim web-lokacijama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik subjekta podataka od ostalih internetskih preglednika koji sadrže i druge kolačiće. Specifični internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.
Korištenjem kolačića, "buvljak24.com" može pružiti korisnicima ove web stranice više usluga prilagođenih korisnicima, što ne bi bilo moguće bez podešavanja kolačića.
Kolačići se mogu koristiti za optimizaciju informacija i ponuda na našoj web stranici u interesu korisnika. Kao što je već spomenuto, kolačići nam omogućuju prepoznavanje korisnika naše web stranice. Svrha ovog prepoznavanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Korisnik web stranice koja upotrebljava kolačiće, na primjer, ne mora unositi svoje pristupne podatke svaki put kada posjeti web stranicu, jer to preuzima web stranica i kolačić pohranjen u korisnikovom računalnom sustavu. Drugi primjer je kolačić košarice u internetskoj trgovini. Internetska trgovina pamti stavke koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića.
Dotična osoba može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućim postavkama korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Nadalje, kolačiće koji su već postavljeni mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati pomoću internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim uobičajenim internetskim preglednicima. Ako dotična osoba deaktivira postavljanje kolačića u internetskom pregledniku koji se koristi, pod određenim okolnostima ne mogu se u potpunosti iskoristiti sve funkcije naše web stranice.
 
4. Prikupljanje općih podataka i informacija
 
Web stranica "buvljak24.com" prikuplja niz općih podataka i informacija svaki put kada web lokaciji pristupa subjekt podataka ili automatizirani sustav. Ovi opći podaci i informacije pohranjuju se u datoteke dnevnika poslužitelja.
Može se prikupljati sljedeće: (1) korištene vrste i verzije preglednika, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web mjesto s kojeg pristupni sustav pristupa našoj web stranici (tzv. Referrer), (4) pod-web stranice, koje koriste kontrolni sustav pristupa na našu web stranicu, (5) datum i vrijeme pristupa web mjestu, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelj internetskih usluga pristupnog sustava i (8) ostalih sličnih podataka i informacija koji služe za sprečavanje rizika u slučaju napada na naše informatičke sustave.
Kada koristi ove opće podatke i informacije, "buvljak24.com" ne donosi nikakve zaključke o dotičnoj osobi. Ove su informacije potrebne kako bismo (1) ispravno isporučili sadržaj naše web stranice, (2) optimizirali sadržaj naše web stranice i oglašavanje za nju, (3) osigurali dugoročnu funkcionalnost naših informatičkih tehnologija i tehnologije naše web stranice i ( 4) pružili tijelima za provođenje zakona podatke potrebne za provedbu zakona u slučaju cyber napada. Ove anonimno prikupljene podatke i informacije "buvljak24.com" s jedne strane statistički ocjenjuje, a također s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka u našoj tvrtki kako bi se na kraju osigurala optimalna razina zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka dnevnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje subjekt podataka.
 
5. Registracija na našoj web stranici
 
Subjekt podataka ima mogućnost registracije na web mjestu kontrolora podataka pružanjem osobnih podataka. Koji se osobni podaci prenose osobi odgovornoj za obradu rezultata, proizlazi iz odgovarajuće ulazne maske koja se koristi za registraciju. Osobne podatke koje unosi subjekt podataka prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu odgovornih i u svoje svrhe. Kontrolor može organizirati prijenos jednom ili više obrađivača, na primjer davatelju paketskih usluga, koji također koristi osobne podatke isključivo za internu upotrebu, što se može pripisati kontroloru.
Registracijom na web stranici kontrolera pohranjuju se i IP adresa koju je dodijelio davatelj internetskih usluga subjekta podataka (ISP), kao i datum i vrijeme registracije. Ti se podaci pohranjuju u pozadini da se zlouporaba naših usluga može spriječiti samo na ovaj način i, ako je potrebno, ti podaci omogućavaju istragu zločina počinjenih. U tom pogledu, pohranjivanje tih podataka je neophodno za osiguravanje kontrolera podataka. U načelu se ti podaci neće prosljeđivati trećim osobama, osim ako ne postoji zakonska obveza prijenosa ili se prijenos ne koristi za kazneni progon.
Registracija subjekta podataka uz dobrovoljno pružanje osobnih podataka služi kontroleru podataka da ponudi sadržaj ili usluge subjektu podataka koje se zbog prirode stvari mogu ponuditi samo registriranim korisnicima. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke dobivene tijekom registracije ili ih u potpunosti izbrisati iz baze podataka kontrolora.
Kontrolor podataka će u bilo kojem trenutku na zahtjev, svakom subjektu podataka pružiti podatke o tome koji se osobni podaci o subjektu podataka pohranjuju. Nadalje, osoba odgovorna za obradu ispravlja ili briše osobne podatke na zahtjev ili savjet subjekta podataka, pod uvjetom da nema zakonskih zahtjeva za zadržavanje podataka. Službenik za zaštitu podataka imenovan imenom u ovoj deklaraciji o zaštiti podataka i sve zaposlene osobe odgovorne za obradu u ovom kontekstu su subjektu podataka dostupni kao kontakt osobe.
 
6. Pretplata na novosti
 
Na web stranici "buvljak24.com" korisnici imaju mogućnost pretplate na bilten naše tvrtke. Ulazna maska ​​koja se koristi u tu svrhu određuje koji će se osobni podaci prenositi osobi odgovornoj za obradu prilikom naručivanja biltena.
"buvljak24.com" redovito informira svoje kupce i poslovne partnere putem biltena o ponudama tvrtke. Bilten naše tvrtke dotična osoba može primiti samo ako (1) dotična osoba ima valjanu adresu e-pošte i (2) se dotična osoba registrira za primanje biltena. Iz pravnih razloga, e-mail s potvrdom poslat će na e-adresu koju je prvi put unijela osoba za slanje biltena putem postupka dvostruke prijave. Ova e-adresa s potvrdom koristi se za provjeru je li vlasnik adrese e-pošte kao dotična osoba odobrio primanje biltena.
Pri registraciji za bilten, također spremamo IP adresu koju je dodijelio davatelj internetskih usluga (ISP) računalnog sustava koji koristi dotična osoba u trenutku registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka neophodno je kako bi se, u kasnijem trenutku, prikazala (moguća) zlouporaba adrese e-pošte subjekta podataka, te stoga služi kao pravna zaštita za osobu odgovornu za obradu.
Osobni podaci prikupljeni prilikom registracije za bilten koristit će se samo za slanje našeg biltena. Nadalje, pretplatnici na bilten mogli bi biti obaviješteni putem e-pošte ako je to potrebno za rad usluge biltena ili odgovarajuće registracije, kao što bi to mogao biti slučaj u slučaju promjene ponude biltena ili promjena tehničkih uvjeta.
Osobni podaci prikupljeni u sklopu usluge biltena neće se prosljeđivati ​​trećim stranama. Subjekt podataka može otkazati pretplatu na naše biltene u bilo kojem trenutku. Suglasnost za pohranu osobnih podataka koju nam je subjekt podataka dao za slanje biltena može se opozvati u bilo kojem trenutku. U svakom biltenu postoji odgovarajuća poveznica u svrhu opoziva pristanka. U svakom biltenu postoji odgovarajuća poveznica u svrhu opoziva pristanka. Nadalje, postoji mogućnost odjave od slanja biltena izravno na web mjestu osobe odgovorne za obradu ili o tome obavijestiti osobu odgovornu za obradu na drugi način.
 
7. Praćenje biltena
 
Bilteni sadrže takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje minijaturna je grafika koja je ugrađena u e-poštu koja se šalje u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje datoteke dnevnika i analiza datoteke dnevnika. To omogućuje provođenje statističke procjene uspjeha ili neuspjeha mrežnih marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, "buvljak24.com" može prepoznati je li pogođena osoba i kada otvorila e-poštu i koje je veze u e-pošti pozvala pogođena osoba.
Takve osobne podatke prikupljene putem piksela za praćenje sadržanih u biltenima, osoba koja je odgovorna za obradu pohranjuje i procjenjuje radi optimizacije slanja biltena i radi boljeg prilagođavanja sadržaja budućih biltena interesima dotične osobe. Ti se osobni podaci neće prosljeđivati ​​trećim stranama. Pogođene osobe imaju pravo u bilo kojem trenutku opozvati odgovarajuću zasebnu izjavu o pristanku datu putem postupka dvostruke prijave. Nakon opoziva, osoba odgovorna za obradu izbrisat će ove osobne podatke. Ako odjavite pretplatu na bilten, "buvljak24.com" to automatski tumači kao opoziv.
 
8. Opcija za kontakt putem web stranice
 
Zbog zakonskih propisa web stranica "buvljak24.com" sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našom tvrtkom i izravnu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu za takozvanu elektroničku poštu (adresa e-pošte). Ako subjekt podataka kontaktira osobu odgovornu za obradu putem e-pošte ili kontakt obrasca, osobni podaci koje je predao subjekt automatski će se spremiti. Takvi osobni podaci koje dobrovoljno prenosi subjekt podataka osobi odgovornoj za obradu pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja s nositeljem podataka. Ovi se osobni podaci ne prosljeđuju trećim stranama.
 
9. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka
 
Osoba odgovorna za procese obrađuje i pohranjuje osobne podatke nositelja podataka samo u vremenskom razdoblju koje je potrebno za postizanje svrhe pohrane ili ako je to određeno europskim smjernicama ili drugim propisima ili drugim zakonodavcem u zakonima ili propisima.
Ako svrha spremanja podataka više ne vrijedi ili ako istekne razdoblje spremanja podataka propisano europskim direktivama i propisima ili drugi odgovorni zakonodavac, osobni podaci bit će rutinski blokirani ili izbrisani u skladu sa zakonskim odredbama.
 
10. Prava subjekta podataka
 • a) Pravo na potvrdu
  Svaka dotična osoba ima pravo dodijeljeno od strane davatelja europskih propisa, zatražiti potvrdu od osobe odgovorne za obradu obrađuju li se osobni podaci koji se na nju odnose. Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, u bilo kojem trenutku može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika osobe odgovorne za obradu.
   
 • b) Pravo na informacije
  Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo dodijeljeno europskom davateljem propisa, da u bilo kojem trenutku dobije besplatne podatke o osobnim podacima koji su o njoj pohranjeni i kopiju tih podataka od osobe odgovorne za obradu. Nadalje, europske smjernice i propisi omogućuju subjektu podataka pristup sljedećim informacijama:
 1. svrhe obrade
 2. kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
 3. primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili se još uvijek otkrivaju, posebno primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
 4. ako je moguće, planirano trajanje tijekom kojeg će se osobni podaci čuvati ili, ako to nije moguće, kriteriji za određivanje tog trajanja
 5. postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se tiču ​​vas ili na ograničenje obrade od strane odgovorne osobe ili pravo na prigovor ovoj obradi
 6. postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu
 7. ako se osobni podaci ne prikupljaju od subjekta podataka: Sve dostupne informacije o podrijetlu podataka
 8. postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje u skladu s člankom 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i - barem u tim slučajevima - značajne informacije o uključenoj logici i opsegu i namjeravanim učincima takve obrade za nositelja podataka
Nadalje, subjekt podataka ima pravo na informaciju o tome jesu li osobni podaci preneseni u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, subjekt podataka ima pravo primiti informacije o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom.
Ako dotična osoba želi ostvariti ovo pravo na informacije, u bilo kojem trenutku može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika osobe odgovorne za obradu.
 • c) Pravo na ispravak
  Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo dodijeljeno europskim davateljem propisa i propisa zatražiti trenutni ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njih. Nadalje, subjekt podataka ima pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, zatražiti popunjavanje nepotpunih osobnih podataka - uključujući putem dodatne izjave.
  Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u bilo kojem trenutku može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika osobe odgovorne za obradu.
   
 • d) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo dodijeljeno od strane europskog zakonodavca direktiva i propisa zahtijevati da odgovorna osoba odmah briše osobne podatke koji se na nju odnose, pod uvjetom da vrijedi jedan od sljedećih razloga i ukoliko obrada nije potrebna:
 1. Osobni podaci su prikupljeni ili obrađeni na drugi način u svrhe za koje više nisu potrebni.
 2. Subjekt podataka opoziva svoj pristanak na kojem se temeljila obrada u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) GDPR-a, a ne postoji druga pravna osnova za obradu.
 3. Subjekt podataka prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, i nema nužnih legitimnih razloga za obradu, ili se subjekt podataka prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.
 4. Osobni podaci obrađeni su nezakonito.
 5. Brisanje osobnih podataka potrebno je za ispunjenje zakonske obveze prema pravu Unije ili zakonu država članica kojima podliježe odgovorna osoba.
 6. Osobni podaci prikupljeni su u vezi s uslugama informacijskog društva koje se nude u skladu s člankom 8. stavkom 1. GDPR-a.
   
Ako se jedan od gore navedenih razloga ispunjava, a dotična osoba želi da se osobni podaci pohranjeni na "buvljak24.com" izbrišu, u bilo kojem trenutku mogu kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika osobe odgovorne za obradu. Službenik za zaštitu podataka ili drugi zaposlenik pobrinut će se da se zahtjev za brisanjem odmah udovolji.
Ako je "buvljak24.com" javno objavio osobne podatke, a naša je tvrtka kao odgovorna osoba dužna izbrisati osobne podatke u skladu s člankom 17. stavkom 1. GDPR-a, "buvljak24.com" uzima u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije odgovarajuće mjere, uključujući tehničke mjere, za obavještavanje drugih obrađivača podataka koji obrađuju objavljene osobne podatke da je subjekt podataka zatražio brisanje svih veza na ove osobne podatke ili kopije tih drugih obrađivača podataka Zatražio je umnožavanje ovih osobnih podataka, ukoliko obrada nije potrebna. Službenik za zaštitu podataka ili drugi zaposlenik organizirat će potrebno u pojedinačnim slučajevima.

 
e) Pravo na ograničenje obrade
Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo dodijeljeno od strane europskog zakonodavca direktiva i propisa zahtijevati da voditelj obrade ograniči obradu ako je zadovoljen jedan od sljedećih uvjeta:
 1. Subjekt podataka osporava ispravnost osobnih i to u razdoblju, koje omogućuje odgovornoj osobi provjeru ispravnosti osobnih podataka.
 2. Obrada je nezakonita, dotična osoba odbija izbrisati osobne podatke i umjesto toga zahtijeva ograničenje upotrebe osobnih podataka.
 3. Odgovorna osoba više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali dotična ih treba za podnošenje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 4. Dotična osoba ima prigovor na obradu u skladu sa. Članak 21. stavak 1. GDPR-a i još nije utvrđeno nadmašuju li legitimni razlozi odgovorne osobe razloge dotične osobe.
   
Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta i dotična osoba želi zatražiti ograničenje osobnih podataka pohranjenih na "buvljak24.com", u bilo kojem trenutku može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika osobe odgovorne za obradu. Službenik za zaštitu podataka ili drugi zaposlenik organizirat će ograničavanje obrade.
 
 • f) Pravo na prijenos podataka
  Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo dodijeljeno od strane europskog zakonodavca smjernicama i propisima da prima osobne podatke koji se na nju odnose, a koje je dotična osoba dostavila odgovornoj osobi, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu.Također imate pravo prenijeti ove podatke drugoj odgovornoj osobi bez ometanja odgovorne osobe kojoj su osobni podaci dostavljeni, pod uvjetom da se obrada temelji na pristanku u skladu s člankom 6. stavkom 1. slova GDPR ili člankom 9. stavkom . 2 slovo DS-GVO ili na ugovoru prema članku 6. stavku 1. slovo b DS-GVO i obrada se provodi automatiziranim postupcima, osim ako obrada nije potrebna za obavljanje zadatka koji je u javnom interesu ili odvija se u izvršavanju javne vlasti koja je dodijeljena odgovornoj osobi.
  Nadalje, prilikom ostvarivanja prava na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. GDPR-a, subjekt podataka ima pravo na osobne podatke koji se prenose izravno s jedne odgovorne osobe na drugu, ukoliko je to tehnički izvedivo i ako to ne utječe na prava i slobode drugih osoba.
  Da bi ostvarila pravo na prenosivost podataka, dotična osoba u bilo kojem trenutku može kontaktirati službenika za zaštitu podataka kojeg je imenovao "buvljak24.com" ili drugi zaposlenik.

   
 • g) Pravo na prigovor
  Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo dodijeljeno od europskog zakonodavca smjernica i propisa da se u bilo kojem trenutku može usprotiviti obradi osobnih podataka koji se na nju odnose, a koja se temelji na članku 6. stavku 1. slovu e. ili f DS-GVO. To se također odnosi na profiliranje na temelju ovih odredbi.
"buvljak24.com" više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne dokažemo uvjerljive legitimne razloge za obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama subjekta podataka ili obrada služi za utvrđivanje, izvršenje ili obrana pravnih zahtjeva.
Ako "buvljak24.com" obrađuje osobne podatke radi obrade izravnog marketinga, dotična osoba ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja. To se također odnosi na profiliranje onoliko koliko je povezano s takvim izravnim oglašavanjem. Ako se subjekt podataka usprotivi obradi u svrhe izravnog marketinga, "buvljak24.com" više neće obrađivati osbne podatke u te svrhe.
Uz to, subjekt podataka ima pravo, iz razloga koji proizlaze iz njegove ili njezine posebne situacije, prigovoriti obradi osobnih podataka koje se odnose na njega ili koju provodi "buvljak24.com" u znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. DS-GVO može se usprotiviti, osim ako takva obrada nije potrebna za ispunjenje zadatka u javnom interesu.
Da bi ostvario pravo na prigovor, dotična osoba može se izravno obratiti službeniku za zaštitu podataka na "buvljak24.com" ili nekom drugom zaposleniku. Subjekt podataka također je slobodan u vezi s korištenjem usluga informacijskog društva, bez obzira na Direktivu 2002/58 / EC, ostvariti svoje pravo na prigovor pomoću automatiziranih postupaka u kojima se koriste tehničke specifikacije.
 • h) Automatizirane odluke u pojedinačnim slučajevima, uključujući profiliranje
  Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo dodijeljeno od europskog zakonodavca direktiva i propisa da ne bude podvrgnuta odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi - uključujući profiliranje - koja ima pravni učinak na nju ili na nju bitno utječe na sličan način, ako odluka (1) nije potrebna za zaključivanje ili izvršavanje ugovora između nositelja podataka i odgovorne osobe, ili (2) je dopuštena na temelju zakona Unije ili države članice kojemu je odgovorna osoba i tim se zakonodavstvom poduzimaju odgovarajuće mjere radi zaštite prava i sloboda, kao i legitimnih interesa subjekta podataka ili (3) donosi se uz izričitu suglasnost subjekta podataka.
  Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između nositelja podataka i odgovorne osobe, ili (2) je donesena uz izričitu suglasnost nositelja podataka, "buvljak24.com" poduzet će odgovarajuće mjere kako bi zaštitio prava i slobode kao i legitimne interese subjekta podataka, uključujući barem pravo na zahtijevanje intervencije osobe od strane odgovorne osobe, izražavanje vlastitog stajališta i osporavanje odluke.
  Ako dotična osoba želi ostvariti prava na automatizirane odluke, u bilo kojem trenutku može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika osobe odgovorne za obradu.

   
 • i) Pravo na povlačenje pristanka prema zakonu o zaštiti podataka
  Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo dodijeljeno od strane europskog zakonodavca smjernica i propisa da u bilo kojem trenutku opozva suglasnost za obradu osobnih podataka.
  Ako dotična osoba želi potvrditi svoje pravo na opoziv pristanka, u bilo kojem trenutku može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika osobe odgovorne za obradu.
11. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Google AdSensea
 
Kontrolor je integrirao Google AdSense na ovu web stranicu. Google AdSense mrežna je usluga koja omogućuje oglašavanje na web lokacijama trećih strana. Google AdSense temelji se na algoritmu koji odabire oglase koji se prikazuju na web lokacijama trećih strana kako bi se podudarali sa sadržajem odgovarajuće web stranice treće strane. Google AdSense omogućuje ciljanje korisnika interneta na temelju interesa, što se provodi generiranjem pojedinačnih korisničkih profila.
Tvrtka koja upravlja komponentom Google AdSense je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.
Svrha Google AdSense komponente je integriranje oglasa na našoj web stranici. Google AdSense postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije dotične osobe. Što su kolačići, već je gore objašnjeno. Postavljanjem kolačića, Alphabet Inc. može analizirati upotrebu naše web stranice. Svaki put kada se pristupi jednoj od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja osoba odgovorna za obradu i na kojoj je integrirana komponenta Google AdSense, internetski preglednik u informacijskom tehnološkom sustavu dotične osobe automatski pokreće odgovarajuća komponenta Google AdSense Za prijenos podataka tvrtki Alphabet Inc. u svrhu internetskog oglašavanja i naplate provizija. Kao dio ovog tehničkog postupka, Alphabet Inc. stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa dotične osobe, koju Alphabet Inc. koristi, između ostalog, za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova te naknadno za omogućavanje računovodstva provizije.
Dotična osoba može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice, kao što je već prikazano gore, pomoću odgovarajuće postavke u korištenom internetskom pregledniku i tako trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Alphabet Inc. da postavi kolačić na informacijski sustav dotične osobe. Osim toga, kolačić koji je već postavila Alphabet Inc. može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugog softverskog programa.
Google AdSense također koristi takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje minijaturna je grafika koja je ugrađena u internetske stranice kako bi se omogućilo snimanje datoteke dnevnika i analiza datoteke dnevnika, što omogućuje provođenje statističke procjene. Korištenjem ugrađenog piksela za praćenje, Alphabet Inc. može prepoznati je li i kada subjekt podataka otvorio web mjesto i na koje je veze korisnik kliknuo. Pikseli za praćenje koriste se, između ostalog, za procjenu protoka posjetitelja na web mjestu.
Putem usluge Google AdSense osobni podaci i podaci, koji također uključuju IP adresu i neophodni su za prikupljanje i naplatu prikazanih oglasa, prenose se tvrtki Alphabet Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama. Ti se osobni podaci pohranjuju i obrađuju u Sjedinjenim Američkim Državama. Alphabet Inc. može proslijediti ove osobne podatke prikupljene kroz tehnički postupak trećim stranama.
Google AdSense detaljnije je objašnjen na ovoj poveznici https://www.google.de/intl/de/adsense/start/
 
12. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Google Analyticsa (s funkcijom anonimizacije)
 
Osoba odgovorna za obradu integrirala je komponentu Google Analytics (s funkcijom anonimizacije) na ovu web stranicu. Google Analytics usluga je web analize. Web analiza je prikupljanje, prikupljanje i procjena podataka o ponašanju posjetitelja web stranica. Usluga web analize, između ostalog, prikuplja podatke na kojem je web mjestu dotična osoba došla na web mjesto (tzv. Referent), kojim se podstranicama web mjesta pristupilo ili koliko često i koliko dugo je trajala neka podstranica. Web analiza uglavnom se koristi za optimizaciju web stranice i za analizu troškova i koristi internetskog oglašavanja.
Tvrtka koja upravlja komponentom Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.
Osoba odgovorna za obradu koristi dodatak "_gat._anonymizeIp" za web analizu putem Google Analyticsa. Pomoću ovog dodatka Google skraćuje i anonimizira IP adresu internetske veze dotične osobe ako se našim internetskim stranicama pristupa iz države članice Europske unije ili iz druge države članice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.
Svrha komponente Google Analytics je analizirati protok posjetitelja na našoj web stranici. Google podatke i podatke dobivene, između ostalog, koristi za procjenu upotrebe naše web stranice, za sastavljanje mrežnih izvještaja koji prikazuju aktivnosti na našoj web stranici i pružanje drugih usluga povezanih s korištenjem naše web stranice.
Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije dotične osobe. Što su kolačići, već je gore objašnjeno. Postavljanjem kolačića Googleu je omogućeno analiziranje upotrebe naše web stranice. Svaki put kada se pristupi jednoj od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja osoba odgovorna za obradu i na kojoj je integrirana komponenta Google Analytics, internetski preglednik u informacijskom tehnološkom sustavu dotične osobe automatski pokreće odgovarajuća komponenta Google Analytics Za prijenos podataka Googleu u svrhu mrežne analize. Kao dio ovog tehničkog postupka, Google stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa dotične osobe, koju Google koristi, između ostalog, za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova te naknadno za omogućavanje obračuna provizije.
Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s kojeg je pristup potekao i učestalost posjeta našem web mjestu od strane dotične osobe. Svaki put kad posjetite našu web stranicu, ti se osobni podaci, uključujući IP adresu internetske veze koju koristi dotična osoba, prenose Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti ove osobne podatke prikupljene kroz tehnički postupak trećim stranama.
Dotična osoba može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice, kao što je već prikazano gore, pomoću odgovarajuće postavke u korištenom internetskom pregledniku i tako trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić na informacijski sustav dotične osobe. Uz to, kolačić koji je Google Analytics već postavio može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugog softverskog programa.
Nadalje, subjekt podataka ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koje generira Google Analytics u vezi s korištenjem ove web stranice i Googleove obrade tih podataka te da to spriječi. Da bi to učinila, dotična osoba mora preuzeti i instalirati dodatak za preglednik ispod veze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ovaj dodatak preglednika obavještava Google Analytics putem JavaScripta da se nikakvi podaci ili podaci o posjetama web mjestu ne smiju prenositi u Google Analytics. Instalacija dodatka za preglednik smatrat će se prigovorom od strane Googlea. Ako se sustav informacijske tehnologije dotične osobe kasnije izbriše, formatira ili ponovo instalira, dotična osoba mora ponovno instalirati dodatak za preglednik kako bi deaktivirala Google Analytics. Ako dodatak za preglednik deinstalira ili deaktivira dotična osoba ili druga osoba koja se može pripisati njihovom sferu utjecaja, postoji mogućnost ponovne instalacije ili ponovnog aktiviranja dodatka za preglednik.
Daljnje informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka tvrtke Google mogu se naći na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics detaljnije je objašnjen na ovoj poveznici https://www.google.com/intl/de_de/analytics/
 
13. Način plaćanja: Odredbe o zaštiti podataka za PayPal kao način plaćanja
 
Osoba odgovorna za obradu na ovom je web mjestu integrirala komponente PayPala. PayPal je pružatelj usluga internetskog plaćanja. Uplate se obrađuju putem takozvanih PayPal računa, koji su virtualni privatni ili poslovni računi. PayPal također nudi mogućnost obrade virtualnih plaćanja putem kreditnih kartica ako korisnik nema PayPal račun. PayPal računom upravlja se putem adrese e-pošte, zbog čega ne postoji klasični broj računa. PayPal omogućuje pokretanje internetskih plaćanja trećim stranama ili primanje plaćanja. PayPal također djeluje kao povjerenik i nudi usluge zaštite kupaca.
Europska operativna tvrtka PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.
Ako dotična osoba odabere "PayPal" kao opciju plaćanja u našoj internetskoj trgovini tijekom postupka narudžbe, podaci dotične osobe automatski će se poslati na PayPal. Odabirom ove opcije plaćanja, dotična osoba pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.
Osobni podaci koji se prenose na PayPal obično su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobitela ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Osobni podaci povezani s odgovarajućom narudžbom također su potrebni za obradu kupoprodajnog ugovora.
Svrha prijenosa podataka je obrada plaćanja i sprečavanje prijevara. Osoba odgovorna za obradu prenijet će osobne podatke na PayPal posebno ako postoji legitimni interes za prijenos. PayPal osobne podatke koje razmjenjuje PayPal i osoba odgovorna za obradu može prenijeti kreditnim agencijama. Svrha ovog prijenosa je provjeriti vaš identitet i kreditnu sposobnost.
PayPal može proslijediti osobne podatke povezanim tvrtkama i pružateljima usluga ili podizvođačima, ukoliko je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza ili se podaci obrađuju u ime.
Subjekt podataka može u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak za rukovanje osobnim podacima u odnosu na PayPal. Opoziv ne utječe na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi za (ugovornu) obradu plaćanja.
Trenutne odredbe o zaštiti podataka PayPala možete pronaći na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
14. Način plaćanja: Odredbe o zaštiti podataka za Sofortüberweisung kao način plaćanja
 
Odgovorna osoba za obradu integrirala je komponente Sofortüberweisung na ovom web mjestu. Sofortüberweisung usluga je plaćanja koja omogućuje bezgotovinsko plaćanje proizvoda i usluga na Internetu. Sofortüberweisung je tehnički postupak kojim mrežni prodavač odmah dobiva potvrdu o plaćanju. To trgovcu omogućuje kupcu isporuku robe, usluga ili preuzimanja odmah nakon narudžbe.
Operativna tvrtka Sofortüberweisunga je SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Njemačka.
Ako dotična osoba odabere "Sofortüberweisung" kao opciju plaćanja u našoj internetskoj trgovini tijekom postupka narudžbe, podaci dotične osobe automatski će se poslati u Sofortüberweisung. Odabirom ove opcije plaćanja, dotična osoba pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.
Prilikom obrade kupnje putem Sofortüberweisunga, kupac predaje PIN i TAN tvrtki Sofort GmbH. Potom Sofortüberweisung vrši prijenos mrežnom trgovcu nakon tehničke provjere stanja računa i pronalaženja dodatnih podataka kako bi provjerio pokrivenost računa. Tada se mrežni prodavač automatski obavještava da je financijska transakcija izvršena.
Osobni podaci koji se razmjenjuju sa Sofortüberweisungom su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobitela ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Svrha prijenosa podataka je obrada plaćanja i sprečavanje prijevara. Osoba odgovorna za obradu proslijedit će ostale osobne podatke tvrtki Sofortüberweisung čak i ako postoji legitimni interes za prijenos. Sofortüberweisung osobne podatke koje razmjenjuju Sofortüberweisung i osoba odgovorna za obradu može proslijediti kreditnim agencijama. Svrha ovog prijenosa je provjeriti vaš identitet i kreditnu sposobnost.
Sofortüberweisung može prosljeđivati osobne podatke povezanim tvrtkama i pružateljima usluga ili podizvođačima, ukoliko je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza ili se podaci obrađuju u ime.
Dotična osoba ima mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak za rukovanje osobnim podacima putem Sofortüberweisunga. Opoziv ne utječe na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi za (ugovornu) obradu plaćanja.
Primjenjive odredbe o zaštiti podataka Sofortüberweisunga mogu se pronaći na https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/
 
15. Pravni temelj za obradu
 
Članak 6. I lit. GDPR služi našoj tvrtki kao pravni temelj za obradu u kojoj dobivamo suglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna radi ispunjenja ugovora u kojem je sudionik podataka, kao što je, na primjer, slučaj s postupcima obrade koji su potrebni za isporuku robe ili pružanje drugih usluga ili razmatranja, obrada se temelji Članak 6. I lit. b GDPR. Isto se odnosi na postupke obrade koji su potrebni za provođenje predugovornih mjera, na primjer u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako naša tvrtka podliježe zakonskoj obvezi koja zahtijeva obradu osobnih podataka, na primjer radi ispunjavanja poreznih obveza, obrada se temelji na članku 6. I. lit. c GDPR-a. U rijetkim slučajevima može biti potrebno obraditi osobne podatke kako bi se zaštitili vitalni interesi subjekta podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako bi posjetitelj naše tvrtke bio ozlijeđen i njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili drugi vitalni podaci morali bi se proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na članku 6. I. lit. d temelje se GDPR-a. U konačnici, postupci obrade mogli bi se temeljiti na članku 6. I. lit. f GDPR. Postupci obrade koji nisu obuhvaćeni niti jednom od gore spomenutih pravnih osnova temelje se na ovoj pravnoj osnovi, ako je obrada potrebna da bi se zaštitio legitimni interes naše tvrtke ili treće strane, pod uvjetom da interesi, temeljna prava i slobode dotične osobe ne prevladavaju. Osobito nam je dopušteno izvoditi takve postupke obrade jer ih je posebno spomenuo europski zakonodavac. U tom je pogledu zauzeo stajalište da se može pretpostaviti legitimni interes ako je dotična stranka kupac odgovorne osobe (uvodna izjava 47. rečenica 2. GDPR-a).
 
16. Legitimni interesi u obradi koje slijede kontrolor ili treća strana
 
Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. lit. f DS-GVO je naš legitimni interes u poslovanju u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i naših dioničara.
 
17. Trajanje tijekom kojeg se pohranjuju osobni podaci
 
Kriterij za trajanje pohrane osobnih podataka je odgovarajuće zakonsko razdoblje čuvanja. Nakon isteka roka, relevantni se podaci rutinski brišu, pod uvjetom da više nisu potrebni za ispunjavanje ili pokretanje ugovora.
 
18. Zakonske ili ugovorne odredbe za pružanje osobnih podataka; Potreba za zaključenjem ugovora; Obveza subjekta podataka na davanje osobnih podataka; moguće posljedice nepružanja
 
Napominjemo vam da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. Porezni propisi) ili također mogu proizaći iz ugovornih propisa (npr. Podaci o ugovornom partneru). Da bi zaključio ugovor, ponekad će biti potrebno da nam subjekt podataka pruži osobne podatke koje ćemo naknadno morati obraditi. Primjerice, subjekt podataka obvezan nam je pružiti osobne podatke kada naša tvrtka s njima sklopi ugovor. Neodavanje osobnih podataka značilo bi da se ugovor ne može sklopiti s dotičnom osobom.Prije nego što dotična osoba navede osobne podatke, dotična osoba mora kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka. Naš službenik za zaštitu podataka obavještava nositelja podataka od slučaja do slučaja je li pružanje osobnih podataka zahtijevano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza davanja osobnih podataka i kakve bi posljedice imalo nepružanje osobnih podataka.
 
19. Postojanje automatiziranog odlučivanja
 
Kao odgovorna tvrtka, ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profiliranje.

 
Ovu izjavu o zaštiti podataka stvorio je generator izjave o zaštiti podataka na primjerima zaštite podataka u suradnji s RC GmbH, koja reciklira rabljene bilježnice i odvjetnike za razmjenu datoteka iz WBS-LAW.